zoek op deze site
English Deutsch Fran├žais

Schipper uit Schermerhorn ontsnapt

woensdag 3 februari 2021

Er lagen op die bewuste dag zo’n 170 koopvaarders op de rede van het Vliegat nabij Terschelling. De meeste lagen daar te wachten op gunstige wind om uit te varen.
Admiraal Holmes uit Engeland gaf op 8 augustus 1666 zijn oorlogsvloot bevel om de Hollandse vloot aan te vallen en alles te vernietigen en te verbranden, wat maar vernietigd of verbrand kon worden. 
Plunderen werd echter uitdrukkelijk verboden. De uitvoering van dit bevel werd met graagte aangepakt, iedere kapitein rekende grondig met zijn deel van de vijand af. Sommige namen twaalf, andere vijftien Hollandse schepen voor hun rekening. Van heel die kostbare koopvaarders vloot ontsnapten er slechts acht of negen waaronder vier of vijf koopvaarders. De Engelsen waagden het niet met hun boten een ondiepe inham in te varen; en zo ontkwamen deze schepen, zij het zwaar beschadigd, aan het noodlot.

Eén van die schepen was het schip Land van Schonen met schipper Jan Teuniszoon Leijden uit Schermerhorn. Hij had enkele maanden daarvoor een bevrachtingscontract getekend om naar Archangel te varen. Archangel ligt aan de Witte Zee in Noord-Rusland. Uit een verklaring afgelegd bij een notaris in Amsterdam verklaarde hij:
“Toen het schip door de Engelsen bij het Vlie omsingeld was, hebben zij hun anker gekapt. Zo hebben zij het schip voor brand behoed”

Als bijzonderheid kan nog gemeld worden dat het schip ongeveer 40 meter lang en 8 meter breed was. Het had 6 kanonnen aan boord!

Bronnen:
·        Het Verhaal (1666-terschelling.nl)
Notariële akten over de Archangelvaart 1594-1724 (knaw.nl)


Categorieën: nieuws
Tags: