zoek op deze site
English Deutsch Fran├žais

Tentoonstellingen

MAJOLICA 2: Noord-Nederlandse majolica VERLENGD t/m 13 mei

zaterdag 28 oktober 2017
U ziet een selectie uit de grootste collectie majolica uit Noord-Nederland.  De belangrijke, meest voorkomende thema's hebben we een eigen kabinet gegeven en staan verspreid door het hele museum. Leidraad is het meerjarig onderzoek dat Pieter Tichelaar naar majolica heeft verricht. 

We vertellen iets over de productiemethode, de relatief korte bloeitijd en de route die majolica heeft afgelegd via Antwerpen naar Nederland.Bodemvondsten in het Schermereiland
In de gemeente Alkmaar ligt ingeklemd tussen Beemster en Schermer het veengebied Schermereiland, met o.a. de dorpen De Rijp, Graft, Noordeinde en Grootschermer. Dit gebied is voor Nederland een belangrijk vondstgebied voor majolica en slib- en krasaardewerk. In de Gouden Eeuw was het Schermereiland een rijke streek. In de huizen van de gegoede stand werd gepronkt met het gekleurde majolica. Op het platteland is deze kunstuiting langer volgehouden dan in de stad. Wellicht is het gebruik van de ‘zomerstal’ met een uitdragerij aan borden en ander ‘pronkgoed’ in de dars daar debet aan. Scherven van gebroken aardewerk werden gebruikt om slootkanten te verstevigen. In de veengrond zijn de aardewerkresten goed bewaard gebleven om nu als bodemvondsten weer gerestaureerd te worden. Uit de vroege 17e eeuw zijn hele, onbeschadigde schotels een zeldzaamheid. 

Wat is majolica? 
Majolica is de naam voor een grof en bros soort keramiek, gemaakt van gebrande klei, met een bontgekleurde beschildering van glazuur. De naam majolica is een verbastering van het Spaanse Mallorca, een eiland in de Middellandse Zee en het middeleeuwse centrum voor de productie van dat type aardewerk. In een gleibakkerij werken vaklui in drie disciplines samen: de kleivormer, de keramiekbakker en de glazuurschilder. Na het vormen en bakken van de kleiproducten, meestal schotels, worden deze bedekt met tinglazuur, alleen aan de bovenkant. Het tamelijk giftige, maar goedkopere, loodglazuur wordt gebruikt aan de onderkant. Het glazuur in kleuren voor de afbeeldingen zijn afkomstig van metaaloxiden, zo is het blauw bijvoorbeeld afkomstig van kobalt, het groen van koper, het paars van mangaan, het wit van tin. Lood maakt een transparant glazuur.


Met dank aan
Samen met gastconservator Pieter Tichelaar hebben we een mooi overzicht van 180 objecten gemaakt; uit eigen collectie, het Archeologisch Centrum Alkmaar, het  Archeologisch Museum Haarlem en veel particuliere verzamelingen in Nederland. 

Esther Derkx, productontwerper van o.a. hedendaags en hergebruikt aardewerk, maakte het ontwerp van de tentoonstelling zoals zij dat voor de eerste expo ook zo geweldig gedaan heeft. Bovendien geeft zij een eigentijdse reactie op het historische aardewerk met een installatie in de rederskamer van het museum.

Film & posters & boekje
Maart dit jaar eindigde de succesvolle tentoonstelling MAJOLICA 1. Het Korfje verscheen bij die tentoonstelling en is in onze museumwinkel te koop. 
Deze tentoonstelling heet MAJOLICA 2 

Bekijk op ons YouTube-kanaal een film (2minuut43) waarin Marijke Top van Atelier 't Schervengericht haar werk laat zien; het restaureren van een schotel. 

Praktisch
Wij verheugen ons op de grote belangstelling voor deze tentoonstelling. Daarom hebben we begin maart besloten om de tentoonstelling te verlengen. Tot en met zondag 13 mei 2018 te zien!
 

MAJOLICA 1 én 2 zijn mede mogelijk gemaakt door het Victoriefonds Alkmaar.Categorieën: agenda