zoek op deze site
English Deutsch Fran├žais

Tentoonstellingen

Jan Kieft (1798-1870) - Schilder en Schutter

vrijdag 25 mei 2018
Wij zetten in onze zomerexpositie de Rijper portretschilder Jan Kieft (1798-1870) in het zonnetje. 
 
Al vóór 1700 woonden de Kievitenfamilie in De Rijp. De naam Kievit onderging een verbastering naar Kieft. Jan werd als zoon van Jan Jansz. Kieft en Trijntje Fiers op 10 juli 1798 geboren, deze zomer dus 220 jaar geleden. 

Het talent van Jan junior werd ontwikkeld als leerling van Thomas Ferdinand Joseph Bianchi, portretschilder te Amsterdam. Jan zocht zijn geluk en werk in diverse plaatsen: in 1822 te Amsterdam, in 1824 te De Rijp, in 1834 te Maarssen, in de periode 1835-1837 te Utrecht, en vanaf 1838 weer in Amsterdam. Een studiereis naar België en Duitsland maakte hij in 1828.

Belgische opstand
In augustus 1831 heeft Jan Kieft als lid van de Schutterij in De Rijp de Tiendaagse Veldtocht meegemaakt. De opstand van de Belgen werd snel onderdrukt, maar de militaire inbreng van Jan is niet bekend. Wel leverde de veldtocht Jan werk op; in 1831 heeft hij verschillende hoge officieren geportretteerd. Bijvoorbeeld is generaal der Infanterie Gijsbertus Martinus Cort Heijligers (1770-1849) op het doek vastgelegd.

Portretschilder
Jan Kieft staat bekend als een zeer bekwaam portretschilder en schilder van figuurstukken; landschappen, waarin figuren het hoofdmotief vormen. In 1839 werd hij tot lid benoemd van de Amsterdamse Academie.
Uit zijn huwelijk met de veertien jaar jongere Henrietta Stephina Bresser werden een dochter en drie zoons geboren. Jan overleed op 72-jarige leeftijd op 20 december 1870 te Amsterdam.
 
De laatste reder
Van de vele werken van Kieft is het portret van Jan Boon jr. het meest bekend in De Rijp. Jan Boon was de laatste reder in het dorp en liet, kinderloos, zijn bezittingen na in een Maatschappij ter bevordering van de nijverheid, later de Stichting Jan Boon.
De beroemde Beemsterling Jacobus Bouman, agrariër, historicus en grondlegger van de Hollandse Maatschappij van Landbouw, is ook door Jan Kieft geportretteerd, evenals zijn ouders en vrouw Aaltje Olij.
 
Wij hebben in onze collectie diverse werken van Kieft. Vorig jaar zomer heeft een schenking plaats gevonden van de portretten van Maria Elisabeth Kemper en Gerrit Ruyter (Beemster familie). 
Het recent gerestaureerde zelfportret van Jan Kieft, in militair uniform, is in de expositie te bewonderen, evenals de bruiklenen van verschillende musea en particulieren. 
 
De tentoonstelling loopt tot van 3 juni  t/m 28 oktober 2018.


Categorieën: agenda