zoek op deze site
English Deutsch Fran├žais

De Paasbrief van Jan Boon
Paasbrief Jan Boon Jr.                                                                   Paasbrief Geertje Boon, zus van Jan Boon

Het museum heeft tien van dit soort paaswensen in zijn collectie. Deze wensen maken onderdeel uit van een grotere groep heilwensen, denk aan Kerstmis of de kermis. Op veel scholen in de 17de, 18de en 19de eeuw was het gebruikelijk dat kinderen een wens schreven. Vaak werden er prenten gebruikt met versierde hoeken waarop in het midden met pen kon worden geschreven. Opvallend bij de brieven uit de museumcollectie is dat maar twee van de 10 een dergelijke randversiering hebben. De wensen waren gericht aan volwassenen, zoals de ouders. En had naast de functie om dankbaarheid te tonen ook nog andere doelen. Het gaf inzicht in hoe een kind kon schrijven en of dit verbeterd was ten opzicht van voorgaand jaar. Ook hoopten de kinderen op een klein zakcentje.

De tekst in de Paasbrief van Jan Boon luidt als volgt:
Hoort ons Singen 
Van groote goddelijke Dingen 
Hij Jezus die onlangs in't Graf
Ging leggen glans en leven Af
Die hijlzon is nu weer Verresen
Die om ons waster dood Verwesen
Geen duijvel dood of priester Wagt
Kon jezus houwen in haar Magt
Die morgen son om ons te Troosten
Rijst schoonder als't int Oosten