zoek op deze site
English Deutsch Fran├žais

Een Spaarman met een briefje


Willem en Arie Spaarman zijn wel bekend in de Rijp en omgeving. Het komt dan ook regelmatig voor dat het museum een schilderij of tekening van een van hen aangeboden krijgt. Zo ook aan het begin van dit jaar. Hierbij ging het om een aantal dorpsgezichten in aquarel. Drie dingen vielen meteen op. De meeste afbeeldingen waren voor het museum nieuw, op twee aquarellen is duidelijk te zien hoe er werd geëxperimenteerd en op een van de aquarellen was een briefje geplakt met uitleg over wat er te zien is en voor wie het is geschilderd.  Dit maakt de schildering nog interessanter voor het museum. Het is hierdoor niet alleen een mooi  geschilderd plaatje door een voor ons bekende Rijper, maar het vertelt ook een geschiedenis. 

Dit is wat er op het briefje staat:

"Afbeelding van het huis waarin op 7 maart 1823 te Noordeind van Graft de ondertekende geboren werdt. Het dwarsch gebouwde met het daarnaast staande zijn aan een verbonden. Vroeger waren deze huisjes de pastorie van de Roomsch Katholieke Kerk die er achter stond en in 1804 gesloopt is en in de Rijp is overgebracht. Deze teekening is gemaakt door W Spaarman Pz de Rijp Oct. 1889".
Jb Blaauw Az

Over deze Blaauw is al veel bekend. In de Kroniek van 1 februari 1988 staat zijn hele levensverhaal opgetekend. Hij werd als eerste geboren  in een gezin van 11 kinderen. Hij studeerde voor Veearts aan de Rijkskweekschool in Utrecht. Maar hij was eigenlijk dichter in hart en nieren. Zijn examen deed hij op rijm. Daarnaast had hij belangstelling voor natuur- en sterrenkunde. Het was dan ook zijn idee om de barometer op het Doopsgezinde weeshuis op de Tuingracht aan te brengen.  

De kerk die wordt beschreven is de huidige St. Bonifatiuskerk in de Rechtestraat. In het verhaal is het een schuilkerk die tussen 1860 en 1863 zijn huidige vorm heeft gekregen in De Rijp.

Al met al een tekening met een grote context en daarmee een echte aanwinst voor onze collectie.