zoek op deze site
English Deutsch Fran├žais

Zerkenvloer

Tot 1951 heeft naast het raadhuis van Graft de kerk gestaan. In dat jaar is de 17e eeuwse kerk, die danig in verval was geraakt, gesloopt bij gebrek aan financiële mogelijkheden om deze te restaureren. Daarbij zijn de muren tot 80 cm hoogte blijven staan, om als omlijsting te dienen voor de kerkvloer, die behouden bleef. Deze vloer bestaat uit 152 grafzerken, grotendeels uit de Gouden Eeuw, waarvan diverse voorzien zijn van fraaie medaillons en historisch interessante gegevens. De zerkenvloer is een Rijksmonument en dient behouden te blijven als een rijke, historische bron van de geschiedenis van Graft. Bovendien heeft het dorp Graft haar naam aan deze plek ontleend. Al in de middeleeuwen stond hier een kerk:

Aen den Abt van Egmont werd versocht,
Een plaets van Godsdienst werd gebrocht,
Een kerck s? bouwt rontom een gracht,
Daeruyt kreeg't Dorp den naem van Graft.


Stilte-Bezinningsplek
Zonder een ingrijpende restauratie zou de zerkenvloer na niet al te lange tijd het lot van de kerk gevolgd hebben. Daarom is eind 2002 de Stichting tot behoud van de zerkenvloer Graft in het leven geroepen. Zij streden voor het behoud en de restauratie van de zerkenvloer. Dat is na hard werken gelukt en sinds juni 2007 is de zerkenvloer weer voor het publiek geopend. De stichting stelt zich als nieuwe taak de zerkenvloer een nieuw leven te geven als stilte- en bezinningsplek. Zij wil een jaarlijks wisselend eenvoudig programma presenteren dat aansluit op deze nieuwe levensfase van de vloer. Mogelijk zullen er in de zomerperiode enkele muziekuitvoeringen georganiseerd worden.

(Foto van Anne Pauptit / Braaksma en Roos.)