zoek op deze site
English Deutsch Fran├žais

Zeevaart en scheepsbouw

Omstreeks 1580 werd de eerste scheepshelling in De Rijp gebouwd. In 1625 werd de Zuiderhaven gegraven. Kort daarna werd een grote scheepswerf gebouwd. In de bloeiperiode liepen 18 à 20 buizen per seizoen van stapel.
Tussen 1655 en 1744 was De Rijp na Amsterdam en Zaandam de belangrijkste afnemer van scheepshout op de Zaanse houtveilingen.


Navigeren op zee

Lang heeft men zijn plaats op zee bepaald met behulp van  wolkenformaties, stromingen, kleur en diepte van het water. Men gebruikte ook dieplood, zandloper en loglijn. Dicht onder de kust was dit betrouwbaar.

Later koerste men op hemellichamen en het magnetisch veld van de Noordpool in combinatie met atlas, kompas, passer, octant (hoekmeetinstrument met een gradenboog van 45°), sextant, kijker,  jakobsstaf (een instrument om de hoogte van hemellichamen te bepalen) en uurwerk.