zoek op deze site
English Deutsch Fran├žais

Zeven spannende leskisten voor het basisonderwijs

Met de klas op ontdekkingstocht. Wat is er mooier dan een groep kinderen zelf wetenswaardigheden te laten ontdekken en zo optimaal te laten leren?
Een prima werkvorm voor de geschiedenisles is het verleden in voorwerpen tot leven te laten komen. Dat kost u doorgaans veel voorbereidingstijd. Dat nu neemt het museum u grotendeels uit handen met haar educatief programma. Vier degelijke leskisten maken het u makkelijk. Zo houdt u alle tijd over om zelf ook te genieten van het spannende leerproces dat deze didactische wonderkisten aan de kinderen ontlokken.

Er zijn 7 leskisten voor het basisonderwijs. Deze kisten kunnen op school worden gebruikt tegen een bescheiden huurvergoeding. De leskisten bevatten teksten, voorwerpen, video’s en boeken. Elke leskist heeft voor u een uitgebreide handleiding met een tijdinschatting.

Vuur

De leskist ‘Vuur’ heeft als ondertitel ´als vriend en vijand´. Bestemd voor de groepen 5 en 6.
 
De klas krijgt eerst vuur als vriend voor zich, daarna wordt de andere helft van de kist naar voren gedraaid, waar het thema vuur als vijand uitgewerkt is. Bij het thema vuur als vriend heeft de helft van de kist een 17de eeuwse façade, een keuken met een vuurplaats (met elektrisch flakkerend haardvuur). Bij het thema vuur als vijand bestaat de helft van de kist uit een moderne brandkast met een blusdeken, een poederblusser, een brandslang en een rookdetector. Ook de symbolische betekenis van vuur wordt behandeld.
De leerdoelen liggen op het vlak van geschiedenis, techniek, natuur(verschijnselen), aardrijkskunde, tekenen en handvaardigheid.


Arm & rijk

Kinderen maken kennis met de begrippen armoede en rijkdom in het dagelijks leven. Bestemd voor de groepen 7 en 8.
Uit de ene helft van de kist klapt een eenvoudige tafel uit de 17de eeuw. Uit de andere helft klapt een sierlijke tafel uit de 17de eeuw. De klas krijgt eerst de helft met arm voor zich, daarna wordt de andere helft van de kist naar voren gedraaid, waar het thema rijkdom uitgewerkt is. Thema’s die aan de orde komen: eten, drinken, spelen, leren, werken en wonen.
De leerdoelen liggen op het vlak van geschiedenis, taal, aardrijkskunde, tekenen en handvaardigheid, lichamelijke oefening.


Scherven uit het Schermereiland

Voor de groepen 6 tot en met 8 van het basisonderwijs. Kinderen ontdekken wat de scherven kunnen vertellen over hun oorsprong en hun gebruikers. Ze kunnen zelf scherven reconstrueren tot de oorspronkelijke voorwerpen.
De leskist bevat vier kernthema’s: archeologie, wat de scherven vertellen, reconstructie van de gevonden scherven en het bezoeken van een museum, opgraving of een archeologische werkplaats/depot.

De leerdoelen zijn:
* De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
* De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten.
* De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis.
Daarnaast kan het gaan om kunstzinnige oriëntatie:
* De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
* De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
Ook worden doelen gerealiseerd op het terrein van Nederlands, onder meer: de leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.


Kosten

Het gebruik van bovenstaande leskisten kost € 40, -. U kunt de kist dan zes weken in beheer hebben. Bij deze prijs is een bezoek van de gehele klas aan het museum gratis. Is uw school geïnteresseerd? Dan is een e-mail genoeg. De kisten worden op afspraak naar school gebracht (binnen een straal van 25 km), waarbij ook een introductie wordt gegeven. Bij het bezoek nemen de kinderen zelf de kist mee terug naar het museum.
Zo’n bezoek is een natuurlijke afsluiting van het leerproces. In een rondleiding passeren de onderwerpen waar de kinderen mee gewerkt hebben de revue.


Buurten in Graft-De Rijp

Drie samenhangende leskisten: ‘Buurten in Graft-De Rijp’ (ook toepasbaar op andere plaatsen)
’Buurten in Graft-De Rijp’ bestaat uit 3 leskisten:

  1. Onderbouw: onderdak
  2. Middenbouw: de geschiedenis spelen
  3. Bovenbouw: de movie, fotograferen en filmen in de omgeving
 
Onderdak: De docentenhandleiding biedt meer dan veertig (!) lesbeschrijvingen in verschillende vakgebieden. Per les staat nauwkeurig aangegeven welke materialen uit de kist u kunt gebruiken en wat u zelf uit uw schoolvoorraad kunt gebruiken of wat kinderen van thuis mogen meenemen. Als leerkracht kunt u zelf bepalen welke lessen u gebruikt en hoeveel tijd u vrij maakt voor dit thema.
Geschiedenis spelen: Deze leskist is eigenlijk een toneelkist. Bonte personages kunt u laten herrijzen: platte Thijs of Adriaansen Leeghwater. Leerlingen doorleven de gruwelen van de walvisvaart of de armoede van de gewone man in de Gouden Eeuw. In de kist treft u naast de handleiding voor uzelf medische instrumenten, geld, pistolen, ridderzwaarden, schilden, zakken en spelletjes.
De movie: Met deze filmkist kunnen leerlingen een stripverhaal, een podcast of een vodcast maken van gebouwen en buurten uit hun omgeving. Doel is leerlingen op deze eigentijdse wijze kennis te laten maken met hun directe leefomgeving.
Hoewel deze drie kisten te lokaliseren in Graft en De Rijp, zijn zij op eenvoudige wijze om te bouwen voor andere locaties (dorpen, wijken of steden).