zoek op deze site
English Deutsch Fran├žais

Schenken of nalaten

Museum In ’t Houten Huis is een door de Belastingdienst aangemerkte  Culturele ANBI (Algemeen Nut beogende Instelling). Dat heeft een aantal fiscale voordelen.

Gewone giften met extra fiscaal voordeel

Deze giften zijn aftrekbaar bij uw aangifte. Een gift heeft nu tot en met 2022 extra fiscaal belastingvoordeel. De gift mag met 25% verhoogd worden. Dit betekent dat er een kwart meer mag worden afgetrokken.
De in een jaar gedoneerde ‘gewone giften’ zijn aftrekbaar voor zover deze in totaliteit meer bedragen dan € 60,- of (als dat meer is) 1% van het verzamelinkomen. Tevens geldt voor de aftrekbaarheid van deze giften een maximum van 10% van dat inkomen. Gewone giften moeten wel aantoonbaar zijn voor de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld via een afschrift van de bankrekening. De aangifte inkomstenbelasting over 2022 doet men in 2023. Dus giften die u nog in 2022 doet, geeft u voor 1 april 2023 op bij de Belastingdienst. Ons RSIN nummer is 6122619


Periodieke gift met extra fiscaal voordeel

Zogenoemde periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Er geldt dus geen drempelbedrag. Een gift heeft nu tot en met 2020 extra fiscaal belastingvoordeel.
De gift mag met 25% verhoogd worden. Dit betekent dat er een kwart meer mag worden afgetrokken. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000,- per jaar. Alle bedragen boven de € 5.000,- zijn nog steeds aftrekbaar, maar hier geldt de multiplier niet. Voor de multiplier geldt een maximum van € 1.250,- per jaar.
Wel gelden er speciale voorwaarden. Er moet in een "overeenkomst periodieke giften" vastgelegd worden, dat er ten minste vijf jaar achtereen minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag wordt gegeven aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als culturele instelling. Museum In 't Houten Huis is zo'n instelling. De gift eindigt bij het overlijden van de gever. Op de website van de Belastingdienst vindt u een model van een overeenkomst periodieke giften. Wij helpen u graag met het invullen van de overeenkomst.


Geven of nalaten in natura

Veel voorwerpen in ons museum zijn geschonken. Als u een voorwerp zoals een schilderij of bodemvondst schenkt, is dat een gift in natura. De marktwaarde van het geschonken voorwerp bepaalt dan de omvang van de gift en dus de hoogte van de aftrekpost. Bij het geven van kunst met een hoge waarde is het raadzaam om voorafgaand aan de gift de hulp van een taxateur en een notaris in te roepen en om (eventueel in samenspraak met een belastingadviseur) hierover overeenstemming te bereiken met de Belastingdienst.
In de meeste gevallen wordt een groter fiscaal voordeel behaald als van deze schenking een periodieke gift wordt gemaakt. Het is verstandig om het schenken van kunst of andere voorwerpen in het testament op te nemen. Dit voorkomt onduidelijkheden voor zowel de nabestaanden als het museum.


Wij helpen u graag

Denkt u er over om op persoonlijke titel ons museum te steunen?  Wij helpen u graag een en ander in goede banen te leiden. Wij zijn uiteraard graag bereid met u mee te denken of u met praktische hulp te ondersteunen.
Voor het eerste contact is een e-mail of telefoontje naar 0299 671286 voldoende. Een bestuurslid zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.