zoek op deze site
English Deutsch Français

Rechtestraat 96

 

 

Kastdeur Rechtestraat 96

Deze keer nemen we een kijkje achter de woning pui van Rechtestraat 96. Vanuit dit huis zijn meerdere paneelschilderingen in het museum terechtgekomen. Zelfs een van onze topstukken. Namelijk het paneel beschildert met twee Rijper Walvisvaarders genaamd ‘Noord Holland’ van rederij Vroon en Bek en ‘De rust van het Vaderland’ van boekhouder en  medereder Jan Boon Junior.  Deze zijn samen met twee andere deurpanelen met havengezicht in 2002 geschonken aan het museum. Beide zijn te zien in de vaste opstelling van het museum.  

Een van de panelen uit Rechtestsraat 96 staat echter al heel lang in depot en is al sinds 1973 in bruikleen bij het museum. Het verhaal gaat dat A. Woestenburg dit paneel van de sloop heeft gerecht. Bij de bruikleen staat opgetekend dat de deur in tijden van het leven van Gesina Vonkman – Schouten in het huis aanwezig was. Zij woonde in de periode tussen 1872 en 1895 in het huis aan de Rechtestraat. Het paneel vertoont qua stijl en afbeelding veel overeenkomsten met de deurpanelen die in 2002 zijn geschonken.

Als we naar de afbeelding kijken dan zien we een havengezicht met twee zeilschepen en een molen op de wallenkant bij de ingang van de haven. Aan de andere kant van de molen staat iets wat op een lichtbron lijkt. Meer naar achter zijn vele scheepsmasten te onderscheiden. Te zien is aan de vlaggen op de schepen dat ze uit Nederland komen. Aan het paalwerk zou men kunnen afleiden dat het om een haven aan de Zuiderzee gaat. De grote vraag is echter welke? Ook zou de schildering fantasie kunnen zijn. 

Een ander aanknopingspunt zouden de voormalige eigenaren van de Rechestraat 96 kunnen zijn.  

Mocht u in deze periode gelegenheid hebben om deze puzzel op te lossen dan houden we ons zeer aanbevolen. U kunt daarvoor bijvoorbeeld de websites van verschillende archieven raadplegen. Deze hebben vele afbeeldingen met haven- en of stadsgezichten. 

Bronnen:

Eric Berkhout

Leo den Engelse 

Joep Surie