zoek op deze site
English Deutsch Fran├žais

Herdenken 75 jaar vrijheidIn dit herdenkingsjaar 75-jaar bevrijding heeft Museum In ’t Houten Huis een tentoonstelling ingericht onder de naam Beklemmend en BEVRIJDEND

We worden in de media van alle kanten geïnformeerd over de strijd en gevolgen van de oorlog; de Blitzkrieg, de onderdrukking, de bombardementen, de Jodenvervolging, de vernietigingskampen, de voedselvoorziening, het verzet, de landing van geallieerde troepen in Normandië tot en met de bevrijding van Nederland. Hier in onze regio is in de vijf jaren, op kleinere schaal, het oorlogsleed geleden, zoals hongerwinter, inundaties en gedwongen arbeidsinzet. Symbool voor het leed is het gevecht van Willem Woestenburg en Lau Beumer op de dijk van de Noordeindermeer. Met de dood bekopen. Reden waarom op 4 mei wordt stilgestaan om deze verzetsstrijders te gedenken. De kranslegging op het oorlogsgraf op de begraafplaats bij de Bonifatiuskerk zal dit jaar vanwege het Coronavirus sober zijn. Geen belangstellenden bij de graven, wel thuis te volgen via Halstad Centraal Televisie, digitaal via Ziggo: voorkeuzekanaal 36.


Het verhaal van Willem Woestenburg en Lau Beumer


6 februari 1945
Twee vliegeniers van de bij Akersloot neergekomen B24 bommenwerper waren meegenomen naar het huis van de familie Schrama op het Noordeinde van Graft. Willem Woestenburg en Lau(rentius) Beumer namen beide vliegers vanaf het huis mee in een roeibootje om hen naar een boetje in de polder te brengen en vervolgens naar de Dillenburg te brengen. Een groepje Duitsers ontdekte hen en sommeerden de roeiers aan wal te komen. Willem en Lau, ongewapend, stortten zich op de twee Duitsers maar werden door een andere Duitsers doodgeschoten. Doodvechten was een belofte binnen de KP (knokploeg) om marteling en doorslaan (verraad)en tenslotte de kogel  te voorkomen. Aan die belofte hebben Willem en Lau zich gehouden.